Moodyverse Music Group

Facebooková skupina plná Moodypeople!

Cieľ tejto komunity je zhodný s cieľom fungovania komunity Moody, čiže zdielanie hudby, ktorá nám prináša pozitívny zážitok a emócie, ktorá má hodnotu, posúva nás vopred, núti nás hlbšie sa zamýšľať a istým spôsobom nás inšpiruje. Radi privítame všetkých, ktorí by sa radi podelili s trekmi, ktoré sa spájajú s našim hudobným svetom.